LĨNH VỰC TRANH TỤNG

Các luật sư chuyên nghiệp của chúng tôi đảm nhận việc đại diện hoặc bào chữa/bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng các vụ án hình sự, dân sự, thương mại, lao động, đất đai, hôn nhân & gia đình,… tại Tòa án các cấp, và tham gia từ giai đoạn tiền tố tụng. Chúng tôi có kinh nghiệm tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh thương mại cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tại các Trung tâm trọng tài thương mại theo Luật trọng tài thương mại

Leave Comments

0986698988; 0932589699
0879060111