Xử lý thế nào đối với trường hợp không thông báo tạm ngừng kinh doanh?

Xử lý thế nào đối với trường hợp không thông báo tạm ngừng kinh doanh là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm? Rất nhiều khách hàng khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh luôn băn khoăn không biết có phải thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của mình với cơ quan có thẩm quyền hay không? Nếu không thông báo sẽ bị áp dụng chế tài xử phạt như thế nào? Để giải đáp những thắc mắc đó, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau.

1. Doanh nghiệp có phải thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh không?

Căn cứ quy định tại Điều 206 Luật doanh nghiệp năm 2020, trường hợp tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng kí kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Hơn nữa, theo quy định tại Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

  • Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng kí kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.
  • Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng đăng kí kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.
  • Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về tạm ngừng kinh doanh.

2. Không thông báo tạm ngừng kinh doanh bị xử lý thế nào?

Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thông báo tạm ngừng kinh doanh. Khi tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo với Phòng đăng kí kinh doanh, doanh nghiệp sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý sau:

– Thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

  • Căn cứ Điều 212 Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thì bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

– Phạt tiền:

  • Căn cứ khoản 1 Điều 32 Nghị định 50/2016/NĐ-CP: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng kí kinh doanh về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh.
  • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi đăng kí tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại điện, địa điểm kinh doanh.

– Biện pháp khắc phục hậu quả:

  • Buộc thông báo đến cơ quan đăng kí kinh doanh, cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh.

Tren đây là những quy định pháp luật hiện hành về biện pháp xử lý đối với trường hợp không thông báo tạm ngừng kinh doanh. Với các nội dung tư vấn của đội ngũ Luật sư Công ty Luật Justice Law Firm hy vọng sẽ giúp quý khách hàng có lựa chọn đúng đắn trong hoạt động kinh doanh của mình.

Leave Comments

0986698988; 0932589699
0879060111